Agenda

23
okt

Vorming toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88, 1000 Brussel
25
okt

Vorming sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

VAC Virginie Loveling, K. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent