Agenda

Beschermjassen,transculturele hulpverlening

Datum: 
vrijdag 23 februari 2018 - 09u00 tot 16u00
Locatie: 
Vormingscentrum Hivset vzw, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Organisatie: 
Griet Severeyns i.s.m. DoorElkaar Hivset Campus

Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit. ‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde. Daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding. Beschermjassen heeft te maken met faseovergangen in het leven, met in -en uitsluitingsmechanismen, familiesystemen en heilige huisjes, interculturele communicatie.

In de eerste twee dagen gaan we dieper in op deze theorie. We gaan zelf aan de slag met oefeningen, je eigen familieverhaal. Hoe kunnen we zowel de cliënt als onszelf beschermjassen? De laatste dag brengen we verschillende casussen samen en passen we het model toe.

Doelgroep

Leerkrachten, leerlingbegeleiders,hulpverleners, clb medewerkers, zorgverleners,... 

Programma

Dag 1: Faseovergangen, familiesystemen en heilige huisjes

Iedereen kent in zijn leven faseovergangen, denk maar aan verlies van een dierbare, geboorte van een kind, ander werk vinden, migreren of vluchten naar een ander land, enz. We staan stil bij de impact van faseovergangen in het leven, het verschil tussen ik -en wij gerichte families en welke heilige huisjes we met ons meedragen. 

Dag 2: In -en uitsluitingsmechanismen, interculturele communicatie en instrumenten

Bewustzijn in de hulpverlening van culturele verschillen, witte privileges, stereotypen,... is enorm belangrijk. Door welke bril kijk jij? 

We maken tijd om te oefenen met enkele instrumenten om te beschermjassen: gebruik van levenslijnen, genogrammen, eettafels,... 

Dag 3: Terugkomdag met intervisie en casuïstiek

De laatste dag brengen we casussen mee en bekijken we ze aan de hand van beschermjassenmodel. We oefenen en ervaren om zo tot nieuwe inzichten te komen. 

Data

vrijdagen 23 februari, 2 en 16 maart 2018. Telkens van 9 tot 16.30 uur.

Docent

Griet Severeyns

Wie graag meer informatie heeft over deze opleiding, kan een mail sturen naar grietsevereyns@hotmail.com.

Kostprijs

190 euro

Inschrijven

Online inschrijven kan via deze link.