Agenda

Creatieve methodieken: experimenteren met vele 'talen'

Datum: 
vrijdag 28 september 2018 - 09u00 tot 16u00
Locatie: 
Interactie-Academie VZW, Van Schoonbekestraat 33 te 2018 Antwerpen
Organisatie: 
Interactie-Academie VZW

In de hulpverlening wordt, ook al zijn er vele ideeën over creatief werken en over het belang van ‘doen’, vaak vooral met cliënten gesproken. Niet verbale, beeldende, doe-gerichte methodieken en lichaamswerk zorgen echter voor belangrijke en beklijvende momenten in het hulpverleningsproces.

De systeemtheorie vormt in deze opleiding een consistent kader voor de manier van kijken, denken en werken. De theoretische uitgangspunten worden verkend, uitgediept en verbonden met verschillende werkvormen en methodieken.

We verlaten de comfortzone van enkel praten en onderzoeken hoe diverse creatieve werkvormen kunnen bijdragen tot verandering. We exploreren het voelen, horen, bewegen, ervaren en kijken. Materiaal gebruiken om iets in beeld te brengen, tekenen, werken met klei, verhalen vertellen met foto’s en film, dramatechnieken en uitbeelden, lichaamsoefeningen en meditatietechnieken, uitzetten met popjes, werken met teksten en poëzie … kunnen een grote meerwaarde zijn in het hulpverleningsproces.

De opleiding richt zich enerzijds tot hulpverleners die in hun werk met volwassenen en jongeren, naast samen spreken, ook andere wegen willen bewandelen waardoor creativiteit wordt gestimuleerd en nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Het biedt ook kansen voor hulpverleners die werken met ‘minder-talige’ of anderstalige cliënten, zoals vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen of revalidatiepatiënten. Daarnaast kan de opleiding een meerwaarde bieden aan creatief therapeuten of ergotherapeuten die hun methodisch arsenaal meer of opnieuw willen verbinden met een systeemtheoretisch kader.

Ten slotte biedt de opleiding vooral een reflectie- en experimenteerruimte om eigen aarzelingen te overwinnen en creatieve werkvormen te integreren in de eigen hulpverleningspraktijk.

De opleiding bevat 21 cursusdagen.

Opleider

Mieke Faes

Inschrijving

Je kan je online inschrijven via Interactie-Academie.