Agenda

Diversiteit op de werkvloer

Datum: 
dinsdag 27 november 2018 - 09u00 tot 12u30

Onze organisaties worden steeds meer en meer divers. Meer en meer vreemde vragen krijgen we dan op de werkvloer.
Moeten we in onze refter halalvoedsel aanbieden? Wat als collega’s vragen om verlengd verlof tijdens de zomer, zodat ze hun familie in het land van herkomst kunnen
bezoeken? Moeten we iedereen gelijk behandelen of net rekening houden met verschillen? Hoe communiceren we grenzen? Mag de thuistaal gesproken worden op de werkvloer? Welke hulpmiddelen bestaan er om documenten talig toegankelijk te maken? Om om te gaan met laaggeletterden?...

Programma

Vanuit eigen praktijkvoorbeelden zoeken we in deze opleiding antwoorden op vragen als:

Wat is diversiteit? Hoe ziet dat er bij jullie uit? Hoe hanteer je die diversiteit op jullie werkvloer?
Hoe communiceer je doeltreffend met mensen die anders leven, geloven, denken of dromen?
Wat zijn vooroordelen en waar komen die vandaan? Wat hebben we elkaar te bieden?
Hoe ga je om met weerstanden en wat doe je met situaties die verzuurd zijn? Welke competenties heb ik nodig?

Kortom, via een heel interactieve methodiek gaan we met elkaar in gesprek, maar bieden we ook stevige kaders aan ivm omgaan met diversiteit.

Doelgroep

Verantwoordelijken organisaties, werkleiders, coördinatoren scholen, stagementoren, directies, leidinggevenden ...

Inschrijvingen

Je kan je inschrijven via deze link.

Maximum aantal deelnemers: 13

Prijs : 45 euro