Agenda

Meertalige kinderen en hun gezinnen

Datum: 
dinsdag 20 november 2018 - 09u15 tot 16u45
Locatie: 
3Square - Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde (Gent)
Organisatie: 
SIG

Ondersteuning van en hulpverlening  bij de taalontwikkeling

Meertalige kinderen en gezinnen zijn geen nieuw gegeven in onze maatschappij. Al bij de eerste migratiegolven werd er gezocht naar de juiste taalondersteuning. Door de jaren heen zijn visies en inzichten sterk geëvolueerd. Ook de complexiteit van de meertalige context nam toe.

Dit symposium staat stil bij actuele inzichten en onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de praktijk. Enerzijds is er een preventief luik. Hierbij staat de ondersteuning van het gezin centraal: een optimale context scheppen is van bij de start belangrijk. Anderzijds hebben we aandacht voor de groep meertalige kinderen met een taalproblematiek: wat betekent dit voor taaldiagnostiek, ouderbegeleiding en therapie?

Doelgroep

We richten ons met dit symposium in de eerste plaats tot logopedisten. Maar in principe is iedereen welkom die meertalige gezinnen en kinderen begeleidt in hun taalontwikkeling: gezinsbegeleiders, psychologen, maatschappelijk assistenten die met ouders werken, zorgleerkrachten, enz.

Begeleiders

Werken mee aan dit symposium: Sofie Lamon (logopedist PAIKA UZ Brussel), Hilde Roeyers (Opleidingshoofd Logopedie en audiologie Vives hogeschool), Lut Schelpe (logopedist Centrum Ontwikkelingsstoornissen UZ Brussel), Hilde De Smedt (coördinator meertaligheid Foyer vzw) en Soumaya Mousselli (logopedist Foyer vzw).
 

Programma

Voormiddag
1 Meertalig opvoeden: actuele visie en praktijken
2 Diagnostiek: hoe brengen we de verschillende talen in kaart? 

Namiddag
3 Focus op het kind en zijn meertalige context in begeleiding en therapie
4 Betrekken van ouders in begeleiding en therapie

 

Inschrijving

Je kan je inschrijven via deze link.