Agenda

Ouderbetrokkenheid, een veranderingsproces in organisaties

Datum: 
donderdag 15 maart 2018 - 08u30 tot 16u15
Locatie: 
Turnhout, Herentalsstraat 70, Hivset Campus
Organisatie: 
Hivset ism Expertisecentrum Door Elkaar

Ouders bereiken in een moderne, geglobaliseerde wereld, is een hele uitdaging voor een organisatie, een school.
Ouders hebben diverse achtergronden, andere thuistalen, andere gewoontes, waarden en normen.
Wat betekent dat voor de organisatie?
We nemen u een hele dag mee in dit thema.

Programma

We willen deze dag 'ouderbetrokkenheid 'benaderen vanuit een veranderingsproces van de organisatie.
Volgende items komen aan bod in de voormiddag:

- veranderingsmanagement
- eigen vanzelfsprekendheden 
- een model om naar het 'ouderbereik' te kijken
- drempels oplijsten
- van drempels hefbomen maken
- oefeningen

Docent: Lieve Lenaerts

In de namiddag gaan we praktisch met het thema verder via getuigenissen:
- werken met de 'driehoek' van Chiel Egberts, door Karla Defour, Gielsbos Turnhout
- werken met het Hico spel, Eva joos, DoorElkaar Hivset Campus: een interactief spel interculturele communicatie met ouders

Doelgroep

Voor iedereen die werkt met ouders: in onderwijs, in de kinderopvang, jeugd- en gehandicaptenzorg, welzijnssector...
Deze dag behoort tot de opleiding 'referentiepersoon interculturaliteit'. Vandaar is het aantal plaatsen voor externen beperkt. Vlug inschrijven is de boodschap.

Inschrijving

Je kan je inschrijven via deze link. 
Maximum aantal deelnemers: 10

Prijs: 80 euro

Meer info: 

Contacteer lieve.lenaerts@hivset.be