Agenda

Reflectiedag Welke mogelijke therapie met tolken?

Datum: 
donderdag 29 november 2018 - 09u00 tot 16u30
Locatie: 
Maison des Associations Internationales, Washingtonstraat 40 te Elsene
Organisatie: 
SSMUlysse

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een kosmopolitische regio waarin het aantal gesproken talen blijft stijgen. De hulpvragen betreffende geestelijke gezondheid komen steeds vaker van mensen met een andere moedertaal dan het Frans of het Nederlands. 

De geestelijke gezondheidszorg doet steeds meer beroep op een tolk in de therapeutische ruimte om met deze evolutie rekening te houden. Therapeuten blijven nochtans vaak nog aarzelen om met tolken te werken. Ze hebben een zekere koudwatervrees, vrezen de precieze betekenis van hun woorden te verliezen, het ritme uit handen te geven en ze stellen zich vragen rond de toegankelijkheid van de echtheid van het subject als men niet hetzelfde symbolische universum deelt.

Een persoon de kans geven zich in zijn of haar  moedertaal uit te drukken lijkt ons nochtans essentieel om een vertrouwensband op te bouwen. Zo’n onthaal geeft iemand erkenning en waardering. Dit is uiteraard noodzakelijk voor iemand die tijdens zijn vlucht desubjectiverende ervaringen heeft meegemaakt maar ook voor iedereen in een sociaal moeilijke positie. 

Werken met tolken betekent voor ons de manifestatie van een ethiek van therapeutisch werk dat ingaat op het appel van het subject in ontreddering. 

 « Wat ik zoek in het woord, is het antwoord van de ander. Wat me tot subject maakt, is mijn vraag ». Het woord houdt een interpellatie en een vraag in voorbij het gevraagde object. De loutere aanwezigheid van een tolk, zonder zelfs al een woord te wisselen en voordat de vertaling al dan niet in zijn opzet slaagt, geeft onze aanvaarding weer een plaats te zijn waar men gehoord kan worden. 

SSMUlysse nodigt u uit op een studiedag tot exploratie van de rijkdom en de bijzonderheden van deze praktijk met meerdere.

Programma

8u30 Onthaal

9u Introductie : Alain Vanoeteren, Directeur- Ulysse SSM

9u15 « De basis voor een samenwerking tussen clinici en tolken » 

Orest Weber, sociolinguïst- onderzoeksverantwoordelijke

Unité Psy&Migrants -Département de psychiatrie CHUV -Lausanne

9u45 « De tolk in dienst van de therapie: samenwerkingsmogelijkheden aangeboden door de tandem therapeut-tolk » 

Anne Delizee, licenciaat vertaler en slavische filologie, Assistente aan de faculteit voor Vertaling en Tolken van de universiteit van Bergen. 

10u45 Koffiepauze 

11u15 «  Het hoofd bieden aan delicate momenten in de samenwerking tussen professionelen in de geestelijke gezondheid en tolken »

Orest Weber, sociolinguïste, Unité Psy&Migrants -Département de psychiatrie CHUV –Lausanne

12u   « Welk onthaal door de therapeut zodat de tolk op een gepaste manier kan tolken? » 

Naïm Muçaj, tolk voor talen uit de de Balkan – SETIS Brussel

13u Middagpauze 

14u « Getuigenis uit een psychotherapeutische praktijk met tolk: over enkele effecten van deze aanwezige derde » 

Cihan Gunes, psychologue d’orientation analytique-SSM Ulysse

15u “Ervaringen van een psycholoog met een culturele bemiddelaar” 

Chris Norduyn: systeemtherapeut – CGG Brussel

16u15 Conclusies: Pascale De Ridder, psycholoog-Ulysse SSM

De dag verloopt tweetalig frans/nederlands met simultane vertaling.

Inschrijven via: ulysse@ulysse-ssm.be