Agenda

Transculturele psychiatrie: hoe religie en cultuur inzetten in de zorg

Datum: 
woensdag 10 oktober 2018 - 08u30 tot 16u30
Locatie: 
Hivset Campus Turnhout, Herentalsstraat 70.
Organisatie: 
Hivset ism Expertisecentrum Door Elkaar

Transculturele psychiatrie: een kader, en inzet van cultuur en religie in de hulpverlening?

In de geestelijke gezondheidszorg heb je een groeiende groep cliënten met een andere culturele achtergrond, andere thuistaal, andere religie, andere gewoontes….
Deze zorgvragers kijken anders naar zorg, naar psychisch ziek zijn, naar de rol van de hulpverlener, naar de organisatie.

Programma

Voormiddag: een kader


Hulpvrager en hulpverlener moeten opnieuw zoeken naar een effectieve communicatiestrategie: bedoelen we hetzelfde? Vang ik de juiste signalen op? Is mijn boodschap duidelijk overgekomen?
Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel in de geestelijke zorg, want zorg verlenen is mensenwerk.
En dit is vaak niet alleen een probleem van ‘taal’. Ook andere waarden en normen spelen parten: de beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan enz.
In deze situaties wordt beroep gedaan op cultuursensitieve professionals met competenties die vaak aanwezig zijn maar vaak niet bewust of ontwikkeld zijn.
In de voormiddag geven we een ruim kader mee, met tips en tools om je interculturele competenties te versterken.

Namiddag: hoe religie en cultuur inzetten?

Hoe kunnen we deze cultuurverschillen of verschil in levensbeschouwing inzetten in de hulpverlening? We staan stil bij enkele levensbeschouwelijke visies op ziekte of psychiatrie. Op welke manier kan je religie betrekken bij de hulpverlening?
Na een korte theoretisch gedeelte zal er ook veel aandacht gaan naar concrete tools die gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld het cultureel interview. We zoomen in bij de islam en de visie op hulpverlening en hoe we bruggen kunnen bouwen door religie in te zetten in de gesprekken die we doen. 

Docenten:

Lieve lenaerts en Griet Severeyns

Doelgroep: 

Voor alle geïnteresseerden staat deze vorming open. Deze vormingsdag wordt aangeboden als onderdeel binnen de module referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg.

Ook voor behoud BBK/BBTGGZ 

Inschrijving

Je kan je inschrijven via deze link.

Maximum aantal deelnemers: 25

Kostprijs: 85€ ( cursusmateriaal, broodje en koffie inbegrepen) 

Meer info?

nadine.maes@hivset.be