Agenda

Verbinden in diversiteit. Intro Beschermjassen

Datum: 
donderdag 04 april 2019 - 09u30 tot 16u30
Locatie: 
Vormingscentrum HIVSET, Turnhout
Organisatie: 
Hivset ism Expertisecentrum Door Elkaar

Hulpverlening aan personen met een migratie achtergrond vraagt om bepaalde kennis, vaardigheden en basishouding. Griet Severeyns vertelt vanuit haar praktijkervaring enkele basisbegrippen vanuit het model Beschermjassen van Kitlyn Tjin A Djie. ‘Beschermjassen’ is zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord. Het betekent dat je iemand tijdens een moeilijke faseovergang inbedt in het oude vertrouwde. Het gaat niet alleen over familie, maar over alles van toen. Het zijn de geuren, het landschap, de tradities, de rituelen, de geschiedenis, het eten… Het gaat over de vertrouwde manieren van vroeger. Wat hebben mensen nodig uit hun oude context om in de nieuwe context te kunnen functioneren? Vaak wordt bij vluchtelingen met traumatische ervaringen gedacht dat het verleden moet rusten maar mensen hebben het verleden juist nodig. Ze moeten het bij zich kunnen dragen om in de toekomst een plek te creëren. Mensen willen niet terug, ze willen maar eventjes rondkijken in het verleden om een perspectief voor de toekomst te kunnen ontwikkelen.

Doelgroep

Hulpverleners, therapeuten, psychologen, zorgverleners,... 

Programma

We staan stil bij enkele theoretische kaders van beschermjassen. 

Iedereen kent in zijn leven faseovergangen, denk maar aan verlies van een dierbare, geboorte van een kind, ander werk vinden, migreren of vluchten naar een ander land, enz. We staan stil bij de impact van faseovergangen in het leven, het verschil tussen ik -en wij gerichte families en welke heilige huisjes we met ons meedragen.
Bewustzijn in de hulpverlening van culturele verschillen, witte privileges, stereotypen,... is enorm belangrijk. Door welke bril kijk jij?
We maken tijd om te oefenen met enkele instrumenten om te beschermjassen: gebruik van levenslijnen, genogrammen,... 

Docent

Griet  Severeyns

Inschrijven

Je kan je inschrijven via deze link.

Prijs: 80 euro