Agenda

Vorming mensen zonder wettig verblijf

Datum: 
dinsdag 05 juni 2018 - 09u30 tot 15u30
Locatie: 
Provinciehuis Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt - A Blok
Organisatie: 
Agentschap Integratie en Inburgering

Inhoud

Een persoon is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) mag verblijven volgens de wet. Zij vormen een heel gevarieerde groep, elk met een eigen achtergrond, eigen motieven en toekomstprojecten.  Hen begeleiden, brengt daarom heel wat uitdagingen met zich mee. Al te vaak worden mogelijke verblijfsperspectieven en toegang tot sociale rechten over het hoofd gezien.

Deze vorming biedt een brede (basis)kennis vreemdelingenrecht aan die specifiek gericht is op de ondersteuning van professionele en vrijwillige hulpverleners die in contact komen met mensen zonder wettig verblijf.

Volgende thema's komen aan bod:

  • (grond)rechten en plichten van mensen zonder wettig verblijf (dringende medische hulp, opvang, onderwijs, juridische bijstand, …)
  • een overzicht van de legale mogelijkheden om een verblijfsrecht te bekomen, met en zonder terugkeer naar het herkomstland (regularisatie, gezinshereniging, studentenstatuut, tewerkstelling als buitenlandse werknemer, …)
  • het terugkeerbeleid (gedwongen en vrijwillige terugkeer)

 

Deze vorming moet hulpverleners toelaten om de (grond)rechten van mensen zonder wettig verblijf beter te kunnen vrijwaren. De thema’s zijn ook belangrijk voor wie deze mensen wil begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar een bewuste en realistische keuze voor de toekomst.

Doelgroep

Hulp- en dienstverleners die concreet in contact komen met mensen zonder wettig verblijf. Geen voorkennis vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Begeleider

Katrien Vandenrijt

Prijs

De deelnamepris is 50 euro, broodjeslunch inbegrepen.

Inschrijven

Online inschrijven kan via deze link.

Opgelet: Inschrijven kan enkel met PC via Internet Explorer of Firefox! Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven.

Vijf vrijwilligers kunnen gratis deelnemen aan deze vorming. Schrijf je dus snel in!