Agenda

Death and the Migrant - Afscheid en interculturele diversiteit

Datum: 
maandag 23 april 2018 - 09u30 tot 16u45
Locatie: 
Elzenveld Hotel & Seminarie - Evorazaal, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen
Organisatie: 
UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen) i.s.m. KSGV (Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid)

Inhoud

Met deze interactieve studiedag willen we de culturele diversiteit van het ervaren van en omgaan met verlies belichten. 

Vier gastsprekers delen hun inzichten rond diverse aspecten van interculturele rouwzorg en de relatie tussen migratie en de ervaring van sterven en rouw. Deze lezingen dienen als basis voor een stimulerende gedachtewisseling tussen de deelnemers en de gastsprekers. In de voormiddag behandelen we het thema van migratie en sterven vanuit een kritische sociologische invalshoek. In de namiddag gaan we dieper in op het thema van interculturele rouwzorg aan de hand van praktijkexpertise en -ervaring.

Programma

Voormiddag: (Engels)

08.30 Onthaal en registratie 

09.00 Welkom en inleiding op het programmadeel ‘Death and the Migrant’  Dominiek Lootens, academisch onderdirecteur ucsia 

09.15 Reflectie door Yasmin Gunaratnam ‘Death and the Migrant’  Yasmin Gunaratnam, sociologe aan Goldsmiths, University of London 

09.45 Groepsgesprekken  Marc Calmeyn (moderator), psychiater psychoanalyticus Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge 

10.30 Koffiepauze 

11.00 Reflectie door Yasmin Gunaratnam ‘Experiencing Race and Ethnicity’  Yasmin Gunaratnam, sociologe aan Goldsmiths, University of London 

11.30 Groepsgesprekken  Marc Calmeyn (moderator), psychiater psychoanalyticus Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge 

12.30 Lunch 

 

Namiddag: (Nederlands)

13.00 Onthaal en registratie voor deelnemers die zich enkel hebben ingeschreven  voor het tweede dagdeel 

13.15 Welkom en inleiding op het programmadeel ‘Afscheid en interculturele diversiteit’  Rien van Uden, voorzitter ksgv 

13.30 Interculturaliteit en rouw  Lucia De Haene, pedagoge en docent Interculturele pedagogiek, ku Leuven 

14.00 Over de werking van ritueel bij rouw en verlies  Joanna Wojtkowiak, cultuur- en godsdienstpsycholoog en  docent Universiteit voor Humanistiek Utrecht 

14.30 Koffiepauze 

15.00 Drie gespreksgroepen 

15.45 Stigma en afscheid van identiteit  Kirsten Catthoor, psychiater volwassenenpsychiatrie,  Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg Antwerpen 

16.15 Plenaire sessie met experten - Walter Krikilion (moderator), theoloog en psychotherapeut, stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel

Sprekers

  • Kirsten Catthoor is psychiater in de volwassenenpsychiatrie van het Stuivenberg Ziekenhuis. Zij promoveerde in 2016 over ‘The silent sorrow in psychiatric stigma’ (‘het stille treuren bij psychiatrisch stigma’).
  • Lucia De Haene doctoreerde in de pedagogische wetenschappen (2009) over het thema gehechtheid en vluchtelingengezinnen. Ze werkte aan de New York University School of Medicine rond slachtoffers van foltering. Momenteel doceert ze interculturele pedagogiek.
  • Yasmin Gunaratnam doceert sociologie aan Goldsmiths University in Londen. Zij onderzoekt de samenhang tussen etniciteit en machtsverhoudingen en publiceerde Death and the Migrant (Bloomsbury Academic, 2013). Zij is mede-auteur van Go Home? The Politics of Immigration Controversies (Manchester University Press, 2017).
  • Joanna Wojtkowiak is verbonden aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht en werkte voorheen aan het vu Medisch Centrum. In haar doctoraatsproefschrift (2011) analyseerde zij hedendaagse rituelen rond sterven, dood en rouw met focus op symbolische onsterfelijkheid.

Prijs

Het inschrijvingsgeld is 50 euro/halve dag  of 90 euro voor de hele studiedag, voor KSGV-leden: 25 euro/halve dag  of 50 euro voor de hele studiedag.

Inschrijven

Online inschrijven kan via deze link.