Privacy & Disclaimer

Deze website is eigendom van VIVO vzw

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Handelskaai 48, 1000 Brussel Telefoon: 0032 2 250 37 77
E-mail: info@vivosocialprofit.org
Ondernemingsnummer: BE 0472.871.139
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VIVO vzw of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
VIVO vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
VIVO vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VIVO vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
VIVO vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. VIVO vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

VIVO vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot VIVO vzw, Handelskaai 48, 1000 Brussel, info@vivosocialprofit.org. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VIVO vzw, Handelskaai 48, 1000 Brussel, info@vivosocialprofit.org, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
VIVO vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Verwijzingen naar sprekers, opleiders en consultants

De website bevat verwijzingen naar sprekers, opleiders en consultants. VIVO vzw behoudt zich het recht toe te bepalen naar welke sprekers, opleiders en consultants wordt verwezen en naar welke niet. Deze verwijzingen kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VIVO vzw geeft géén garanties voor de kwaliteit van de sprekers, opleiders en consultants en is niet verantwoordelijk voor hun prijzenbeleid. VIVO vzw kan dan ook in geen geval, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het inschakelen van een spreker, opleider en/of consultant vernoemd op de site.

Forum & chat

Elke vraag die gepost wordt op het Forum wordt, alvorens publicatie op de site, gescreend door VIVO vzw. VIVO vzw behoudt zich het recht toe te bepalen welke vragen op het forum worden gepost en welke niet. VIVO vzw zal enkel en alleen vragen accepteren die gesteld worden door werknemers uit de Vlaamse socialprofitsector. VIVO vzw stelt zich niet verantwoordelijk voor de reacties op de vragen van het Forum. VIVO vzw kan dan ook in geen geval, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud van een antwoord op een vraag van het forum van de site.

Gebruikers die een vraag posten op het Forum van de site, geven daarmee uitdrukkelijk toestemming tot publicatie op de site, met vermelding van de naam en functie van de vragensteller. De auteursrechten van de bijdragen liggen bij het forumlid dat de bijdrage heeft geleverd. Wie wenst over te gaan tot het reproduceren van deze berichten zal over de schriftelijke toestemming dienen te beschikken van de desbetreffende auteur.

Gebruikers die in beslotenheid een vraag willen stellen, kunnen dat doen via de chatbox. Het gesprek op de chatbox is niet zichtbaar voor derden. Chatboxberichten zijn dus, in tegenstelling tot forumvragen, strikt privé. VIVO vzw eigent zich het recht toe te bepalen welke vragen behandeld worden op de chatbox. Sowieso zal VIVO vzw enkel en alleen vragen accepteren die gesteld worden door werknemers uit de Vlaamse socialprofitsector. Een chatgesprek duurt maximaal 1 uur, zodat ook anderen de kans krijgen om te chatten.