Cultuursensitieve Professionals in zorg en welzijn - Een wereld van verschil overbruggen | Educatief materiaal, Instrument

Wat?

Welke vragen en behoeften hebben cliënten met een psychische en/of sociale problematiek die een allochtone achtergrond hebben?

Welke kansen, mogelijkheden en tegenslagen ervaren zij in het dagelijks leven?

Welke competenties hebben professionals nodig om hen adequaat ondersteuning te kunnen bieden?

Hoe ontwikkelen zorg- en dienstverleners interculturele sensitiviteit? Is het nodig om daar speciaal aandacht aan te besteden?

Dit werkboek nodigt professionals uit tot het ervaren van 'interculturele sensitiviteit'. Het helpt om samen met de allochtone cliënt zichtbare en achterliggende behoeften en problemen te bespreken, en verborgen leed naar boven te halen. Hoe professionals deze cultuursensitieve benadering invullen en cliënten ondersteuning bieden bij de oplossing van problemen wordt duidelijk in de tien verhalen die in het werkboek zijn opgetekend. Met de verhalen en dialoogvragen, de reflectieve instrumenten en de kennisbronnen kunnen de professionals het persoonlijke handelingsrepertoire verbreden.

Wie? 

Het werkboek, is een resultaat van het innovatieprogramma Dunya. Dit programma beoogt interculturele dienstverlening tot stand te brengen vanuit het perspectief van allochtone cliënten en hun sociale netwerken.

De auteurs zijn Drs. Maria van Erp, Dr. Martha van Biene Mld en Dr. Meike Heessels verbonden aan Kenniscentrum HAN SOCIAAL, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Voor wie? 

Voor professionals die regelmatig werken met kwetsbare burgers met een allochtone achtergrond.

Lezen?

Het werkboek vind je op de website van de HAN maar kan je ook hier downloaden.