Werkboek cultuursensitieve hulpverlening - Cultuur is niet één-voudig | Boek

Wat?

Hulpverleners komen in hun praktijk steeds vaker in aanraking met cliënten met een van hen verschillende culturele achtergrond. Dat geeft regelmatig aanleiding tot misverstanden, onduidelijkheden, onbegrip en zelfs wederzijdse ergernis. Een hulpverleningsrelatie tussen partijen die leven, denken en ervaren in verschillende culturele werelden blijft immers vaak een niet te onderschatten uitdaging.

Cultuursensitief werken is een methode die deze culturele tegenstellingen probeert te overstijgen.

Naast een korte theoretische introductie over wat cultuursensitief werken is en waarom dit een voor sociaal werkers cruciale basishouding kan zijn, treft de lezer een reeks interviews aan met Brusselse hulpverleners over hoe zij in hun dagelijkse praktijk omgaan met cliënten met een andere etnische achtergrond. 

Het voornaamste deel van dit boek omvat een reeks uitgewerkte gevalstudies: reële verhalen uit de praktijk over complexe situaties waar hulpverleners en cliënten tijdens het hulpverleningsproces botsen op een muur van wederzijds onbegrip. Aan de hand van een reeks reflectievragen wordt de lezer uitgedaagd om zichzelf te positioneren. 

Wie?

De auteurs zijn Luc Celis, Jessy Le Roy, Veerle Van Gijsegem en Elfie Van Ransbeeck, allen voltijds verbonden aan de Erasmushogeschool Brussel, in de opleiding bachelor in het sociaal werk.

Voor wie?

Dit boek is vooral een praktisch hulpmiddel voor sociaal werkers die zelf een cultuursensitieve competentie willen ontwikkelen of verfijnen. 

Lezen?

Het 'Werkboek cultuursensitieve hulpverlening' (ISBN: 978-2-509-03032-0) kan je bij uitgeverij Politeia betellen via deze link.